Takskolan

Säker rivning

För att vi på ett säkert och effektivt sätt ska kunna riva ditt tak, ställer vi en container nära huset. Då kan vi slänga de gamla takpannorna direkt ner i den och slipper på så vis det slitsamma jobbet med att för hand bära ner allt på marken för att sedan kasta det i en container.
När takpannorna är borta börjar vi med den gamla läkten och kastar även den i en container. Dock aldrig i samma. Vi källsorterar på riktigt. Sten/tegel på ett ställe och trä på ett annat. Detta blir billigare för dig som kund och miljön belastas så lite som möjligt.
Med läkten borta blir taket lätt halt och vi måste arbeta försiktigt. Börjar man glida, stannar man oftast inte förrän på byggställningen på sidan av huset. Vi har alltid en byggställning, för vår och er trygghet. Vi tar fullt ansvar för arbetsmiljön och säkerheten under tiden ditt takprojekt pågår! Vi gör alltid en riskbedömning om hur jobbet på bästa sätt kan utföras. Arbetsmiljön är viktig för oss och din säkerhet som kund, boendes i huset, är en prioritet.

Underlagstäckning

Råspont
Det finns lite olika lösningar för underlaget. Det brukar bero på hur gammalt huset är. Det vanligaste är att det sitter spikad råspont mellan takbjälkarna. Detta går utmärkt att gå på. Råsponten är känslig för fukt och måste har bra ventilation på undersidan (vinden) och skydd från nederbörd i form av takpapp. Råsponten måste vara torr när vi lägger på takpappen. Gamla hus kan ha lite olika lösningar som fungerar mer eller mindre bra. Oftast byter vi ut det gamla och anlägger ny råspont så att taket får en stabil grund att vila på.
Underlagspapp
Ovanpå råsponten lägger man takpapp. Vi använder godkänd takduk som är snabbare och lättare att montera än den gamla takpappen.
Vi följer alltid leverantörens monteringsanvisningar Takpappen är det som håller taket tätt. En av takpannornas viktigaste uppgift är att skydda takpappen från solens UV-strålar.
Läkt
Bär- och ströläkt är den träram som takpannorna vilar på. Den bildar ett rutmönster på taket och spikas på plats i råsponten eller takstolarna. Avståndet mellan läktarna justerar man efter takets förutsättningar och för att det ska bli jämna avstånd över hela taket.

Takpanneläggning

Takpannor i betong ser i stort sett lika ut oavsett leverantör. De har samma form och passar varandra som ett enkelt pussel. Det går fort och ganska enkelt att montera. Vi börjar nere i högra hörnet och arbetar oss åt vänster och uppåt mot taknocken. De två yttersta raderna spikas alltid med rostfri spik så att dessa rader bildar en ram runt taket. Likaså runt skorstenar och andra genomföringar. Sedan spikar vi regelbundet vissa takpannor över hela taket. Branta tak spikas alla takpannor medans låglutande tak spikas bara var sjätte eller sjunde takpanna. Vi gör en bedömning av varje tak beroende på husets läge och utsatthet. Ett hus vid kusten måste tåla mer vind än ett hus i skogen inne i landet.
Takpannor i tegel, tegelpannor, är inte alltid likformiga på samma sätt som betongpannor. Det innebär lite mer tidsåtgång för passning och läggning på taket. Annars är principen densamma som för betongpannor.
Säkerheten för oss på taket är viktig i denna fas. Dagg eller frost på takpannorna gör dessa hala och risken för fallolyckor ökar.
Oavsett vilka takpannor du väljer blir din takrenovering en framgång med Takläggarna i Syd AB. Alla våra gamla kunder är våra referenser. Vi känner stor stolthet över våra färdiga projekt och hoppas att du kommer att göra detsamma!

Produkter

Solcellsanläggning

En solcellsanläggning ska vara lönsam, snygg och säker. Dessutom ska den bli verklighet på enklast möjliga sätt. Detta förverkligar Soldags genom att börja i rätt ände – i gedigen rådgivning. Grunden för en lönsam investering i solenergi är att välja rätt anläggning. Därför är Soldags viktigaste produkt inte en viss solcellspanel eller växelriktare, utan de råd Soldags kan ge dig.

Soldags rådgivare och projektörer har gedigen utbildning, lång erfarenhet av solenergi för privatpersoner och tillsammans med Soldags ingenjörer kan du känna dig trygg i att de förslag du får baseras på expertis och beprövad kunskap. Självklart har du och dina nära egna tankar kring vad som är viktigt med solanläggningen! Kanske vill ni lägga lite extra fokus på att det blir en så snygg anläggning som möjligt? Eller att alla produktgarantier sträcker sig så långt fram i tiden som möjligt – det är inga problem vi anpassar tillsammans så att du blir nöjd! På tal om tid – Soldags rekommenderar naturligtvis att du väljer det serviceprogram som gör att du slipper tänka på detaljer kring framtida underhåll av din solanläggning.

Läs mer om olika infallsvinklar på vad vi och Soldags kan erbjuda för att du ska få exakt den solcellsanläggning du vill ha.

Läs mer