Våra Projekt

Några av våra nöjda kunders färdiga takprojekt

Hur skriver vi avtal?

När vi har kommit överens om detaljerna dvs vad som ingår i uppdraget och vilket pris som ska betalas för det så skickar jag över ett avtal som ska undertecknas. Det är hantverkarformuläret som är standard mellan företag och konsument. Affärer mellan företag och privatpersoner regleras i konsumentköplagen. Titta på hantverkarformuläret här

Förskottsbetalning?
En del ska betalas på startdagen till vårt Bankgiro. Vi har inte tid eller möjlighet att jaga inbetalningar och vi minskar vår risk genom detta. Innan pengarna har hunnit fram till oss har vi kommit halvvägs igenom ditt takprojekt, takbyte eller renovering.

ROT-avdrag
När sedan projektet avslutas får du en slutfaktura med avdrag för ROT-pengarna. Tänk på att du ska vara registrerad fastighetsägare (det räcker inte att vara gift med fastighetsägaren), du måste också betala skatt i Sverige för att vara berättigad till ROT-avdrag.

Vi besvarar alla dina frågor.
Ring oss på 0723-78 02 22 för Kronobergs Län & 0705-98 95 40 för Skåne om du har funderingar. Du kan även besöka oss på våra sociala medier Facebook & Instagram
.

Våra Tjänster

Takvård

Vi genomför takvård på betongpannor, tegelpannor samt plåttak.
Vi har ett fastpris på 60 kr/m2 upp till 45° lutning, över 45° tillkommer extra kostnader.

Eternit/Asbest

Riva eller reparera.
Vi har licensen och kompetens till detta! Om du vill riva eterniten för att ersätta med annan takbeläggning såsom plåt, shingel papp eller listpapptak, går utmärkt utan att renovera hela taket.

Solceller

Installation av solcellsanläggning på taket är bra för både plånboken och miljön. Vår samarbetspartner har både kunniga och erfarna rådgivare som stödjer din installation av solenergi på ett lönsamt sätt.